باونس

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Bowness

United Kingdom

درباره شهرباونس

شهرباونس در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باونس