بارنلدسویکک

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Barnoldswick

United Kingdom

درباره شهربارنلدسویکک

شهربارنلدسویکک در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارنلدسویکک