لندن

لندن, نگلاند
انگلیس

London

United Kingdom

درباره شهرلندن

شهرلندن در استان لندن, نگلاند واقع شده است