لامبت

لندن, نگلاند
انگلیس

Lambeth

United Kingdom

درباره شهرلامبت

شهرلامبت در استان لندن, نگلاند واقع شده است