ایلفرد

لندن, نگلاند
انگلیس

Ilford

United Kingdom

درباره شهرایلفرد

شهرایلفرد در استان لندن, نگلاند واقع شده است