برنت

لندن, نگلاند
انگلیس

Brent

United Kingdom

درباره شهربرنت

شهربرنت در استان لندن, نگلاند واقع شده است