ستامفرد

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Stamford

United Kingdom

درباره شهرستامفرد

شهرستامفرد در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستامفرد