رتلی

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Rothley

United Kingdom

درباره شهررتلی

شهررتلی در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان رتلی