نتینغام

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Nottingham

United Kingdom

درباره شهرنتینغام

شهرنتینغام در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نتینغام