نیوتن سلنی

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Newton Solney

United Kingdom

درباره شهرنیوتن سلنی

شهرنیوتن سلنی در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوتن سلنی