نیوارک

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Newark

United Kingdom

درباره شهرنیوارک

شهرنیوارک در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوارک