نیوارک یوپن ترنت

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Newark upon Trent

United Kingdom

درباره شهرنیوارک یوپن ترنت

شهرنیوارک یوپن ترنت در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوارک یوپن ترنت