لانگ باککبی

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Long Buckby

United Kingdom

درباره شهرلانگ باککبی

شهرلانگ باککبی در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانگ باککبی