براککلی

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Brackley

United Kingdom

درباره شهربراککلی

شهربراککلی در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان براککلی