آنتالوتسی

زاکارپاتسکا اوبلاست
اوکراین

Antalovtsi

Ukraine

درباره شهرآنتالوتسی

شهرآنتالوتسی در استان زاکارپاتسکا اوبلاست واقع شده است