آمروزیوکا

دنتسکا اوبلاست
اوکراین

Amrosievka

Ukraine

درباره شهرآمروزیوکا

شهرآمروزیوکا در استان دنتسکا اوبلاست واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آمروزیوکا