بیناسو

تیسینو کانتن
سوئیس

Bignasco

Switzerland

درباره شهربیناسو

شهربیناسو در استان تیسینو کانتن واقع شده است