اوبرویل ایم سیممنتال

برن کانتن
سوئیس

Oberwil im Simmental

Switzerland

درباره شهراوبرویل ایم سیممنتال

شهراوبرویل ایم سیممنتال در استان برن کانتن واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوبرویل ایم سیممنتال