سانتا باربارا

کاتالنیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Santa Barbara

Spain

درباره شهرسانتا باربارا

شهرسانتا باربارا در استان کاتالنیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سانتا باربارا