ستوزررانو

کاستیل اند لون آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Sotoserrano

Spain

درباره شهرستوزررانو

شهرستوزررانو در استان کاستیل اند لون آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستوزررانو