ویلانوا دی لس اینفانتس

کاستیل-لا مانچا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Villanueva de los Infantes

Spain

درباره شهرویلانوا دی لس اینفانتس

شهرویلانوا دی لس اینفانتس در استان کاستیل-لا مانچا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویلانوا دی لس اینفانتس