سانتا پنسا

بالیریک ایسلندس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Santa Ponsa

Spain

درباره شهرسانتا پنسا

شهرسانتا پنسا در استان بالیریک ایسلندس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سانتا پنسا