پرتو دی آندراتکس

بالیریک ایسلندس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Puerto de Andratx

Spain

درباره شهرپرتو دی آندراتکس

شهرپرتو دی آندراتکس در استان بالیریک ایسلندس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتو دی آندراتکس