زالک

زالک کممان
اسلوونی

Zalec

Slovenia

درباره شهرزالک

شهرزالک در استان زالک کممان واقع شده است

سایر شهرهای هم استان زالک