وâلسا کونتی

رومانی
اروپا

Vâlcea County

Romania

درباره استانوâلسا کونتی

استان وâلسا کونتی در کشور رومانی واقع شده است