اولیمپ

کنستانتا کونتی
رومانی

Olimp

Romania

درباره شهراولیمپ

شهراولیمپ در استان کنستانتا کونتی واقع شده است