نالکزاو

سویتکرزیسکی پروینس
لهستان

Naleczow

Poland

درباره شهرنالکزاو

شهرنالکزاو در استان سویتکرزیسکی پروینس واقع شده است