فیتجار

هردالاند پروینس
نروژ

Fitjar

Norway

درباره شهرفیتجار

شهرفیتجار در استان هردالاند پروینس واقع شده است