کاورل

ونتو رگین
ایتالیا

Caorle

Italy

درباره شهرکاورل

شهرکاورل در استان ونتو رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاورل