برکا دی کادر

ونتو رگین
ایتالیا

Borca di Cadore

Italy

درباره شهربرکا دی کادر

شهربرکا دی کادر در استان ونتو رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان برکا دی کادر