کاستل فکنانو

تاسانی رگین
ایتالیا

Castel Focognano

Italy

درباره شهرکاستل فکنانو

شهرکاستل فکنانو در استان تاسانی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاستل فکنانو