ترنتین-التو آدیگ رگین

ایتالیا
اروپا

Trentino Alto Adige Region

Italy

درباره استانترنتین-التو آدیگ رگین

استان ترنتین-التو آدیگ رگین در کشور ایتالیا واقع شده است

شهرهای استان ترنتین-التو آدیگ رگین