گیویوزا ماری

سیسیلی رگین
ایتالیا

Gioiosa Marea

Italy

درباره شهرگیویوزا ماری

شهرگیویوزا ماری در استان سیسیلی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گیویوزا ماری