لیگاریا رگین

ایتالیا
اروپا

Liguria Region

Italy

درباره استانلیگاریا رگین

استان لیگاریا رگین در کشور ایتالیا واقع شده است

شهرهای استان لیگاریا رگین