ساونا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Savona

Italy

درباره شهرساونا

شهرساونا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساونا