سانتا مارغریتا لیگار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Santa Margherita Ligure

Italy

درباره شهرسانتا مارغریتا لیگار

شهرسانتا مارغریتا لیگار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سانتا مارغریتا لیگار