مانارلا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Manarola

Italy

درباره شهرمانارلا

شهرمانارلا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مانارلا