لا سپزیا

لیگاریا رگین
ایتالیا

La Spezia

Italy

درباره شهرلا سپزیا

شهرلا سپزیا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لا سپزیا