جنو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Genoa

Italy

درباره شهرجنو

شهرجنو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان جنو