کاستلناوو دی ماگرا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Castelnuovo di Magra

Italy

درباره شهرکاستلناوو دی ماگرا

شهرکاستلناوو دی ماگرا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاستلناوو دی ماگرا