برزناسا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Borzonasca

Italy

درباره شهربرزناسا

شهربرزناسا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان برزناسا