برگیو ورززی

لیگاریا رگین
ایتالیا

Borgio Verezzi

Italy

درباره شهربرگیو ورززی

شهربرگیو ورززی در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان برگیو ورززی