بناسلا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Bonassola

Italy

درباره شهربناسلا

شهربناسلا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بناسلا