آرنزانو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Arenzano

Italy

درباره شهرآرنزانو

شهرآرنزانو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آرنزانو