آلبنگا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Albenga

Italy

درباره شهرآلبنگا

شهرآلبنگا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلبنگا