ونتتن

استان لاتزیو
ایتالیا

Ventotene

Italy

درباره شهرونتتن

شهرونتتن در استان لاتزیو واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ونتتن