کاروزادس

کرکیرا دپارتمنت
یونان

Karousades

Greece

درباره شهرکاروزادس

شهرکاروزادس در استان کرکیرا دپارتمنت واقع شده است