آلتنبراک

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Altenbrak

Germany

درباره شهرآلتنبراک

شهرآلتنبراک در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلتنبراک