آلرینجرسلبن

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Alleringersleben

Germany

درباره شهرآلرینجرسلبن

شهرآلرینجرسلبن در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلرینجرسلبن