پلواما کونتی

استونی
اروپا

Polvamaa County

Estonia

درباره استانپلواما کونتی

استان پلواما کونتی در کشور استونی واقع شده است